Giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu công việc xây dựng của ban quản lý dự án

 

Công tác giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng công trình, quản lý giám sát các đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình là một phần việc quan trọng của công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của ban quản lý dự án.

Công tác giám sát thi công xây dựng công trình đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng công trình xây dựng. Trong suốt quá trình thi công, công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Vai trò của công tác giám sát thi công công trình là đảm bảo cho công trình được thi công đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt; biện pháp thi công được phê duyệt; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng; chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng. Ban quản lý dự án cần kiểm tra các bộ phận giám sát về thái độ trung thực, khách quan và không vụ lợi.

* Để thực hiện các công việc trên, ban quản lý dự án cần tiến hành các công việc để quản lý, giám sát thi công đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, bao gồm:

 • Thông báo sơ đồ tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong ban quản lý dự án và nhà thầu tư vấn giám sát tới các nhà thầu thi công;
 • Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng;
 • Kiểm tra, phê duyệt biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu, thiết bị được sử dụng cho công trình; kiểm tra, phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, bản vẽ thi công chi tiết/Shop drawings.
 • Kiểm tra nhà thầu về bố trí nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của các nhà thầu thi công, đối chiếu, so sánh với hồ sơ dự thầu, hợp đồng xây dựng và biện pháp thi công được phê duyệt;
 • Kiểm tra xem nhà thầu có thi công theo đúng biện pháp thi công đã được phê duyệt hay không;
 • Kiểm tra, giám sát và chấp thuận vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình; kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công xây dựng theo đúng bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt, biện pháp thi công được phê duyệt và hợp đồng xây dựng đã ký.
 • Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công công trình với các nhà thầu thi công và các đơn vị tư vấn giám sát;
 • Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng và giám sát biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận theo quy định hợp đồng và pháp luật;
 • Kiểm tra, phát hiện các sai sót, bất hợp lý trong bản vẽ thiết kế thi công, báo cáo và phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty để chỉnh sửa;
 • Đôn đốc, theo dõi việc xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng;
 • Nghiệm thu công việc xây dựng;
 • Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;
 • Kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình;
 • Theo dõi, giám sát và yêu cầu nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. Phỏng vấn, phê duyệt nhân sự bổ sung của các đơn vị tư vấn giám sát;
 • Kiểm tra xem nhân lực, hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị tư vấn giám sát có đúng và đầy đủ so với hợp đồng hay không;
 • Kiểm tra và phê duyệt sơ đồ tổ chức thực hiện và đề cương tư vấn giám sát của các đơn vị tư vấn giám sát trước khi cho đơn vị tư vấn giám sát thực thi nhiệm vụ;
 • Tiếp đón và làm việc với sở ban ngành liên quan đến dự án như Sở xây dựng, Sở giao thông công chính, Sở tài nguyên môi trường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thanh tra xây dựng, công an phường…;
 • Tổ chức, điều phối, gắn kết các nhà thầu thi công và các đơn vị tư vấn giám sát. Tổ chức, chủ trì các buổi họp giao ban tại công trường.

* Nghiệm thu công việc xây dựng:

Ban quản lý dự án thường áp dụng quy trình nghiệm thu công việc xây dựng như sau:

 • Nhà thầu sau khi nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng được đánh giá là đạt thì sẽ gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu tới ban quản lý dự án và tư vấn giám sát;
 • Nhà thầu chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu, ban quản lý dự án và tư vấn giám sát lập kế hoạch nghiệm thu;
 • Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu tiến hành nghiệm thu công việc xây dựng. Nếu đạt thì ký biên bản nghiệm thu và cho phép nhà thầu thực hiện công việc tiếp theo. Nếu không đạt 03 bên sẽ lập biên bản nghiệm thu để ghi nhận lại các tồn tại cần khắc phục sửa chữa; khi nhà thầu khắc phục sửa chữa xong các tồn tại thì sẽ lại tiến hành lại theo quy trình.

Hồ sơ để nghiệm thu công việc xây dựng bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu;
 • Bản vẽ thi công được phê duyệt/Shop drawings;
 • Các tiêu chuẩn nghiệm thu, điều kiện kỹ thuật liên quan/Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt;
 • Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, thiết bị;
 • Nhật ký công trường;
 • Bản vẽ hoàn công công việc;
 • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng trước đó;
 • Danh mục hồ sơ đã kiểm tra trước đây.

Các vấn đề về chất lượng mà công tác giám sát chất lượng trong thực tế cần lưu ý là về bê tông, xây, trát, ốp lát, sơn bả, trần thạch cao, cửa nhựa, cửa gỗ, sàn gỗ, đá, lỗi chất lượng bản vẽ thiết kế thi công dẫn đến việc khó khăn và mất thời gian khi vẽ và phê duyệt Shop drawings…

Các lỗi trên có thể do khối lượng thi công lớn và thi công đồng thời nhiều công việc, do tay nghề của công nhân, công tác giám sát chưa tốt, do tính chuyên nghiệp của nhà thầu chưa cao…

Trên đây mình đã trình bày về công tác giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý giám sát các đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình của ban quản lý dự án như nội dung các công việc quản lý, giám sát thi công đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, quy trình nghiệm thu công việc xây dựng và hồ sơ để nghiệm thu công việc xây dựng.

>>> Video Giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu công việc xây dựng của ban quản lý dự án:

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

 

 Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Quản lý dự án xây dựng chấm Nét một ly cà phê nhé! Buy me a coffee  
Bạn hãy chia sẻ nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *