Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn, hạng mục, công trình hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng

 

Một nội dung quan trọng khác của công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình đó là nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng. Đây cũng là kết quả của các công tác quản lý chất lượng đối với vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng và công tác giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý giám sát các đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

* Ban quản lý dự án thường áp dụng quy trình nghiệm thu bộ phận, giai đoạn xây dựng như sau:

 • Nhà thầu nghiệm thu nội bộ đạt sẽ gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu tới ban quản lý dự án và tư vấn giám sát;
 • Sau đó ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu lên kế hoạch nghiệm thu, tập hợp hồ sơ, bố trí nhân sự, lập danh sách các công việc đã kiểm tra, theo dõi hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu;
 • Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu tiến hành nghiệm thu bộ phận, giai đoạn xây dựng. Nếu đạt, 03 bên sẽ lập, ký biên bản nghiệm thu và cho tiến hành bộ phận, giai đoạn xây dựng tiếp theo. Nếu không đạt, sẽ lập biên bản ghi nhận lại các tồn tại cần khắc phục sửa chữa. Sau đó, nhà thầu khắc phục sửa chữa các tồn tại đó xong sẽ lại gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu và áp dụng quy trình này cho tới khi nghiệm thu đạt.

Hồ sơ nghiệm thu bộ phận, giai đoạn xây dựng bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu;
 • Bản vẽ thi công được phê duyệt;
 • Các tiêu chuẩn nghiệm thu, điều kiện kỹ thuật liên quan, chỉ dẫn kỹ thuật của thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt;
 • Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, thiết bị;
 • Nhật ký công trường;
 • Biên bản nghiệm thu các công việc xây dựng thuộc bộ phận được nghiệm thu;
 • Bản vẽ hoàn công bộ phận xây dựng;
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ;
 • Công tác chuẩn bị các công việc triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo;
 • Danh mục hồ sơ đã kiểm tra trước đây để theo dõi.

* Quy trình nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng được ban quản lý dự án thường áp dụng như sau:

 • Nhà thầu sau khi nghiệm thu nội bộ đạt sẽ gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu tới ban quản lý dự án và tư vấn giám sát;
 • Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu lên kế hoạch nghiệm thu, tập hợp hồ sơ, bố trí nhân sự, lập danh sách các công việc đã kiểm tra, theo dõi hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu;
 • Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu tiến hành nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình hoàn thành. Nếu đạt, 03 bên sẽ lập, ký biên bản nghiệm thu. Nếu không đạt, sẽ lập biên bản ghi nhận các sai sót kỹ thuật, nhà thầu khắc phục xong các sai sót đó sẽ lại gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu và áp dụng quy trình này cho tới khi nghiệm thu đạt.

Hồ sơ nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu;
 • Bản vẽ thi công được phê duyệt;
 • Các tiêu chuẩn nghiệm thu, điều kiện kỹ thuật liên quan, chỉ dẫn kỹ thuật được chủ đầu tư phê duyệt;
 • Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, thiết bị;
 • Nhật ký công trường;
 • Biên bản nghiệm thu bộ phận xây dựng, giai đoạn xây dựng;
 • Kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị công nghệ;
 • Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống cháy nổ, an toàn môi trường, an toàn vận hành theo quy định;
 • Biên bản nghiệm thu nội bộ;
 • Kết luận của cơ quan quản lý nhà nước về việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Công tác nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công xây dựng, hạng mục công trình xây dựng đóng vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo chất lượngan toàn khi đưa hạng mục, công trình vào sử dụng, ban quản lý dự án  rất quan tâm đến công tác này.

Tuy nhiên, nhân lực của ban quản lý dự án thường có hạn, hơn nữa, cùng một thời gian có rất nhiều công việc xây dựng tiến hành, khối lượng công việc rất lớn và dự án lại bị sức ép phải đảm bảo tiến độ do đó thực tế công tác này hay được được ban quản lý dự án sử dụng các đơn vị tư vấn giám sát thực hiện theo phạm vi công việc theo hợp đồng đã được ký kết với chủ đầu tư, ban quản lý thường tập trung rà soát việc đảm bảo hồ sơ nghiệm thu được đầy đủ để khi cần xuất trình cho các bên có chức năng kiểm tra như Bộ xây dựng, sở xây dựng, thanh tra xây dựng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, ban kiểm soát của chủ đầu tư… Vì vậy công tác lựa chọn các đơn vị tư vấn giám sát chuyên nghiệp, uy tín, có năng lực kinh nghiệp phù hợp, có thương hiệu của chủ đầu tư là rất quan trọng trong quá trình quản lý dự án xây dựng.

Trên đây mình đã trình bày công tác nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công xây dựng, hạng mục công trình xây dựng, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng của ban quản lý dự án bao gồm quy trình, hồ sơ nghiệm thu bộ phận, giai đoạn xây dựng; và quy trình, hồ sơ nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

>>> Video Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn, hạng mục, công trình hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng:

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

 

 Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Quản lý dự án xây dựng chấm Nét một ly cà phê nhé! Buy me a coffee  
Bạn hãy chia sẻ nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *