Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

Cập nhật tháng 07 năm 2021

 

Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng

Công tác an toàn lao động (ATLĐ) trong thi công xây dựng công trình (XDCT) được nói đến nhiều nhưng thực tế không được quan tâm đúng mức như các công tác chất lượng, tiến độchi phí thực hiện dự án. Hàng năm, tại Việt Nam trong ngành xây dựng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn lao động, trong đó có các vụ nghiêm trọng, gây chết và bị thương nhiều người cũng như gây ra những thiệt hại vật chất đáng kể. Vì vậy cần quan tâm, chú trọng nhiều hơn đến công tác này.

a. Khái niệm và những yêu cầu đảm bảo ATLĐ trong thi công XDCT

ATLĐ trong thi công XDCT là hệ thống các biện pháp về tổ chức và quản lý, điều hành trên công trường nhằm cải thiện điều kiện lao động và ngăn chặn tai nạn lao động trong thi công XDCT.

Trong thi công XDCT phải đảm bảo những yêu cầu về ATLĐ như sau:

Phải có thiết kế biện pháp thi công được duyệt, trong biện pháp thi công phải thể hiện được các giải pháp đảm bảo ATLĐ cho người lao động và máy, thiết bị thi công đối với từng công việc. Trong thiết kế biện pháp thi công phải có thuyết minh hướng dẫn về kỹ thuật và các chỉ dẫn thực hiện. Biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn phải được xem xét định kỳ hoặc đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng của công trường;

Các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn;

Thi công xây dựng phải tuân thủ theo thiết kế được duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật. Đối với những công việc có yêu cầu phụ thuộc vào chất lượng của công việc trước đó, thì chỉ được thi công khi công việc trước đó đã được nghiệm thu đảm bảo chất lượng theo quy định;

Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận của các tổ chức, cá nhân. Những người điều khiển máy, thiết bị thi công và những người thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ phải được huấn luyện ATLĐ;

Máy, thiết bị thi công phải được kiểm định, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì mới được phép hoạt động trên công trường;

Những người khi tham gia thi công xây dựng trên công trường phải được khám sức khỏe, huấn luyện về an toàn và được cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân.

b. Trách nhiệm của chủ đầu tư đối với ATLĐ trong thi công XDCT

Trách nhiệm của chủ đầu tư  trong công tác An toàn trong thi công xây dựng công trình được quy định tại Điều 115 Luật xây dựng [1] được sửa đổi bởi Khoản 43 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 [2]), bao gồm:

Chủ đầu tư phải tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn của nhà thầu thi công xây dựng;

Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn, có sự cố gây mất an toàn công trình;

Phối hợp với các nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động;

Thông báo kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra sự cố công trình, tai nạn lao động gây chết người;

Trường hợp vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng biện pháp bảo đảm an toàn đã được chấp thuận để kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng.

Quản lý môi trường xây dựng

Sự phát triển xây dựng gây ra những tác động không tốt tới môi trường xung quanh. Chủ đầu tư có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường do tác động của việc thi công XDCT trong dự án gây ra. Nội dung bảo vệ môi trường xây dựng bao gồm môi trường xả thải chất rắn, chất lỏng, khí; môi trường tiếng ồn và việc tái sử dụng phế thải.

Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra đối với các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công XDCT.

Đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường khi nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công xây dựng nhằm thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh như biện pháp chống bụi; chống ồn; xử lý phế thải như chất thải rắn, nước thải, chất thải độc hại, khí thải…;  bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định; thu dọn hiện trường; che chắn bảo đảm an toàn, VSMT trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải.

Trên đây mình đã trình bày các vấn đề quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng về khái niệm và những yêu cầu đảm bảo ATLĐ trong thi công XDCT, trách nhiệm của chủ đầu tư đối với ATLĐ trong thi công XDCT; và quản lý môi trường xây dựng.

>>> Video Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng:

————–

[1]. Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014

[2]. Quốc hội (2020), Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

 

 Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Quản lý dự án xây dựng chấm Nét một ly cà phê nhé! Buy me a coffee  

Bạn hãy chia sẻ nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *