Quản lý chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng của ban quản lý dự án

 

Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát trong mọi giai đoạn của dự án. Để quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công xây dựng công trình, ban quản lý dự án theo quy định có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Quản lý chất lượng đối với vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng;
 • Giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý giám sát các đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình;
 • Nghiệm thu bộ phận, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.

Đối với công tác quản lý chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng, ban quản lý dự án kiểm soát việc sử dụng vật liệu để thi công xây dựng công trình theo quy trình như sau:

 • Nhà thầu đệ trình xin phê duyệt đơn vị cung cấp và chủng loại vật liệu;
 • Ban quản lý dự án và tư vấn giám sát kiểm tra sự phù hợp các tiêu chí, chủng loại vật liệu của dự án. Nếu không đạt thì sẽ nhận xét và yêu cầu nhà thầu bổ sung, nếu đạt ban quản lý dự án sẽ phê duyệt đệ trình của nhà thầu và cho phép nhập vật tư về công trường;
 • Tiếp theo, ban quản lý dự án và tư vấn giám sát kiểm tra, lấy mẫu vật liệu để thí nghiệm, kiểm tra hồ sơ vật liệu. Nếu hồ sơ vật liệu không đạt thì yêu cầu làm thủ tục loại vật tư đó ra khỏi công trường. Nếu đạt thì tiến hành thí nghiệm vật liệu;
 • Vật liệu có kết quả thí nghiệm đạt thì sẽ được nghiệm thu vật liệu đầu vào và đưa vào thi công, nếu không đạt thì yêu cầu làm thủ tục loại vật tư ra khỏi công trường.

Nhà thầu sẽ thuê các nhà cung cấp vật liệu để cung cấp các vật liệu xây dựng cho công trình, do đó ban quản lý dự án cần phải kiểm soát cả chất lượng của các nhà cung cấp vật liệu bên cạnh việc kiểm soát chất lượng vật liệu cho dự án. Việc kiểm soát này thông qua việc kiểm tra các hồ sơ phê duyệt nhà cung cấp và chủng loại vật liệu và hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào, cụ thể như sau:

Hồ sơ phê duyệt nhà cung cấp và chủng loại vật liệu bao gồm:

 • Danh mục vật liệu sử dụng phù hợp theo hợp đồng thi công xây lắp, hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;
 • Hồ sơ năng lực của đơn vị cung cấp;
 • Chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào không thí nghiệm đối chứng bao gồm:

 • Phiếu nhập vật tư về công trường (bản copy);
 • Chứng chỉ xuất xưởng CO/CQ;
 • Ảnh vật tư tại kho/bãi của nhà thầu.

 Hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào có thí nghiệm đối chứng bao gồm:

 • Phiếu nhập vật tư về công trường (bản copy);
 • Chứng chỉ xuất xưởng CO/CQ;
 • Biên bản lấy mẫu hiện trường;
 • Kết quả thí nghiệm vật liệu.

Trong thực tế, đối với các dự án xây dựng quy mô lớn, khối lượng vật liệu sử dụng rất nhiều và đa dạng chủng loại, bao gồm chủ yếu các loại như thép, bê tông, xi măng, cát, gạch xây, gạch đá ốp lát, sơn, vật liệu vật tư cơ điện… Hơn nữa, vật liệu, vật tư về công trường tất cả các thời điểm trong ngày, trong khi nhân lực của ban quản lý dự án thường sẽ bị hạn chế, không đủ người để kiểm tra hết nên chỉ có thể kiểm tra điểm, kiểm tra xác suất vật liệu đầu vào. Phần lớn công việc này sẽ dành cho các đơn vị tư vấn giám sát để kiểm soát chất lượng vật liệu theo phạm vi công việc đã ký với chủ đầu tư xây dựng công trình.

Tuy nhiên, nếu có cán bộ ban quản lý dự án cùng tư vấn giám sát kiểm tra vật liệu đầu vào thì chất lượng vật liệu được kiểm soát chặt chẽ hơn và được đảm bảo hơn. Mặt khác, nhân lực của các đơn vị tư vấn giám sát cũng bị hạn chế, đôi khi bị quá tải do các cán bộ tư vấn giám sát phải kiêm nhiệm cả công tác nghiệm thu công việc xây dựng và nghiệm thu vật liệu. Điều hạn chế này xảy ra do các đơn vị tư vấn giám sát phải tiết kiệm nhân sự tối đa để giảm chi phí nhân lực, tăng lợi nhuận nhằm đảm bảo có lãi khi thực hiện tư vấn giám sát dự án.

Ngoài ra để đảm bảo chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng thì chủ đầu tư cần lựa chọn được các nhà thầu, các nhà cung cấp vật liệu uy tín, có thương hiệu và năng lực tài chính mạnh. Đây là nhiệm vụ của bộ phận có chức năng đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án.

Trên đây mình đã trình bày nội dung công tác quản lý chất lượng đối với vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng của ban quản lý dự án bao gồm quy trình quản lý chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng; và việc kiểm tra các hồ sơ phê duyệt nhà cung cấp, chủng loại vật liệu và hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào.

>>> Video Quản lý chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng của ban quản lý dự án:

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

 

 Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Quản lý dự án xây dựng chấm Nét một ly cà phê nhé! Buy me a coffee  
Bạn hãy chia sẻ nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *