Quản lý chất lượng xây dựng công trình

Cập nhật tháng 07 năm 2021

Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) phải được kiểm soát chất lượng từ giai đoạn chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng đến giai đoạn quản lý, sử dụng công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, thiết bị, công trình và các công trình lân cận. Trong đó quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng có vai trò trực tiếp, đặc biệt quan trọng và quyết định phần lớn chất lượng công trình xây dựng.

Khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng dự án

Hiện nay chất lượng được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, mỗi quan điểm đều có những căn cứ khoa học và thực tiễn khác nhau:

  • Chất lượng là mức phù hợp của sản phẩm đối với yêu cầu của người tiêu dùng (theo Tổ chức Châu Âu về kiểm soát chất lượng);
  • Theo ISO 9000:2000 thì chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn những nhu cầu đã được công bố hoặc còn tiềm ẩn.

Muốn đạt được chất lượng mong muốn phải quản lý đúng đắn các yếu tố tác động đến chất lượng, phải hiểu biết về quản lý chất lượng.

Theo ISO 9000 thì quản lý chất lượng là tất cả những hoạt động của chức năng chung của quản lý, bao gồm các việc xác định chính sách chất lượng, mục tiêu, trách nhiệm thực hiện chúng bằng các biện pháp như lập kế hoạch chất lượng, kiểm soát chất lượng, bảo đảm chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuôn khổ hệ chất lượng.

Quản lý chất lượng dự án là hệ thống các phương pháp, phương tiện và hoạt động hướng tới việc thực hiện các yêu cầu và mong đợi của khách hàng dự án đối với chất lượng bản thân dự án và sản phẩm của nó [1].

Theo Điều 2 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan trong quá trình chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng công trình và khai thác, sử dụng công trình nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của công trình [2].

Nội dung công tác quản lý chất lượng dự án

a. Lập kế hoạch chất lượng dự án

Lập kế hoạch chất lượng dự án là việc xác định các tiêu chuẩn chất lượng cho dự án và các phương thức để đạt tiêu chuẩn đó. Lập kế hoạch chất lượng dự án là bộ phận quan trọng của quá trình lập kế hoạch. Kế hoạch chất lượng dự án để thực hiện chính sách chất lượng dự án. Nội dung cơ bản của công tác lập kế hoạch chất lượng dự án gồm:

  • Xây dựng chương trình, chiến lược, chính sách và kế hoạch hóa chất lượng;
  • Xác định các yêu cầu chất lượng phải đạt tới trong từng thời kỳ, từng giai đoạn của quá trình thực hiện dự án;
  • Phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án, chỉ ra phương hướng kế hoạch cụ thể, xây dựng các biện pháp để thực hiện thành công kế hoạch chất lượng.

b. Đảm bảo chất lượng dự án

Đảm bảo chất lượng dự án là tất cả các hoạt động có kế hoạch và hệ thống được thực hiện trong phạm vi hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo dự án sẽ thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng tương ứng. Đảm bảo chất lượng là việc đánh giá thường xuyên tình hình hoàn thiện để đảm bảo dự án sẽ thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng dự án đã định. Đảm bảo chất lượng dự án đòi hỏi dự án phải được xây dựng theo những hướng dẫn quy định, tiến hành theo những quy trình được duyệt theo tiến độ kế hoạch.

>>> Video Quản lý chất lượng xây dựng công trình:

c. Kiểm soát chất lượng dự án

Kiểm soát chất lượng dự án được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện dự án. Kiểm soát chất lượng dự án là việc giám sát các kết quả cụ thể của dự án xem chúng có tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của dự án hay không và tìm các biện pháp để loại bỏ các nguyên nhân không hoàn thiện. Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng rất cần thiết vì nó đảm bảo đáp ứng các yêu cầu liên tục của chủ đầu tư.

Nội dung quản lý chất lượng xây dựng công trình

Chất lượng thi công xây dựng công trình (XDCT) phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng.

Nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư trong giai đoạn thi công XDCT được quy định theo Điều 2 Thông tư số 26/2016/TT-BXD [3] như sau:

Trên đây mình đã trình bày công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình bao gồm các khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng dự án, nội dung công tác quản lý chất lượng dự án và nội dung quản lý chất lượng xây dựng công trình.

—————-

[1]. Bùi Ngọc Toàn (2008), Quản lý dự án xây dựng – Thiết kế, đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng, NXB Xây dựng

[2]. Chính phủ (2021), Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 /01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

[3]. Bộ xây dựng (2016), Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 /10/2016 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

 

 Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Quản lý dự án xây dựng chấm Nét một ly cà phê nhé! Buy me a coffee  

Bạn hãy chia sẻ nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *