Quản lý khối lượng thi công, chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng

Cập nhật tháng 07 năm 2021

 

Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình

Công tác quản lý khối lượng của chủ đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dự án được thi công đầy đủ, đảm bảo thanh toán chính xác cho các nhà thầu vì vậy cần quản lý chặt chẽ, không được khai khống, khai tăng khối lượng… dẫn đến sai sót trong công tác thanh toán.

Việc quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình (XDCT) được quy định trong Điều 17 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP [1] như sau:

 • Việc thi công xây dựng công trình phải được thực hiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
 • Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng.
 • Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì chủ đầu tư, giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý. Khối lượng phát sinh được chủ đầu tư hoặc người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình.
 • Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán.
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng

Quản lý chi phí là yêu cầu bắt buộc và phải tiến hành trong suốt các giai đoạn của dự án.

Chủ đầu tư, theo điều 132 Luật Xây dựng [2], chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào vận hành, khai thác sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực để lập, thẩm tra và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.

Mục đích quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quản lý chi phí là tập hợp các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo dự án được hoàn thành trong phạm vi ngân sách được duyệt.

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cần phải thường xuyên đánh giá các chi phí thực tế, so sánh với kế hoạch trong ngân sách đã lập để đề ra biện pháp ngăn chặn và điều chỉnh những sai lệch với mục đích là:

 • Bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án đã được phê duyệt, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng và nguồn vốn sử dụng, theo điều 132 Luật Xây dựng số
 • Đảm bảo các chi phí nằm trong giới hạn cho phép nhưng dự án vẫn được hoàn thành theo các yêu cầu của chủ đầu tư về giá cả, chất lượng và thời gian thi công.

Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chủ đầu tư thực hiện các nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định trong Điều 133 Luật Xây dựng, bao gồm:

 • Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự án (QLDA) và tư vấn đầu tư xây dựng;
 • Thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư XDCT;
 • Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Quản lý hợp đồng xây dựng

Khái niệm về hợp đồng và quản lý hợp đồng xây dựng

Hợp đồng ra đời khi có sự trao đổi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sẽ dựa trên công cụ và cơ sở pháp lý là hợp đồng để thực hiện việc cung cấp này.

Hợp đồng xây dựng, theo Điều 138 Luật Xây dựng, là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Quản lý hợp đồng xây dựng trong các dự án là tổng hợp các hoạt động liên quan đến kỹ thuật và thông tin do nhà QLDA tiến hành nhằm hỗ trợ việc thực thi thành công các hợp đồng đã ký.

Mục tiêu của quản lý hợp đồng là huy động tối đa các biện pháp, nguồn lực để tất cả các điều khoản hợp đồng đã ký đều được thực hiện thuận lợi với mức tối đa và kết thúc với kết quả mong muốn và các bên tham gia đều nhận được lợi ích và đều cảm thấy hài lòng.

Các nhiệm vụ của quản lý hợp đồng là hỗ trợ thực hiện hợp đồng; giám sát, đánh giá thực hiện hợp đồng; phát hiện và giải quyết các xung đột, tranh chấp; chia sẻ thông tin về hợp đồng và quản lý hợp đồng.

Phân loại hợp đồng xây dựng

Tùy theo quy mô, tính chất của dự án, loại công việc và quan hệ giữa các bên, hợp đồng xây dựng được phân loại như sau:

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng;
 • Hợp đồng thi công XDCT;
 • Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng;
 • Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng;
 • Hợp đồng chìa khóa trao tay.

Với từng loại hợp đồng trên, bên giao thầu và bên nhận thầu có thể thỏa thuận về giá hợp đồng và phương thức thanh toán theo một trong các hình thức là hợp đồng theo giá trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian, hợp đồng theo chi phí cộng phí, hợp đồng kết hợp các loại trên.

Nội dung hợp đồng xây dựng

Nội dung hợp đồng xây dựng bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Căn cứ pháp lý áp dụng;
 • Ngôn ngữ áp dụng;
 • Nội dung và khối lượng công việc;
 • Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;
 • Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng;
 • Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;
 • Điều chỉnh hợp đồng xây dựng;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;
 • Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;
 • Rủi ro và bất khả kháng;
 • Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;
 • Các nội dung thỏa thuận khác.

Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

Các bên giao thầu và nhận thầu cần lập kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với nội dung của hợp đồng xây dựng đã ký kết nhằm đạt được các thỏa thuận trong hợp đồng. Tùy theo loại hợp đồng xây dựng, nội dung quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng, theo Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP [3], bao gồm:

Trên đây mình đã trình bày về vấn đề quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và quản lý hợp đồng trong xây dựng.

>>> Video Quản lý khối lượng thi công, chi phí đầu tư xây dựng:

>>> Video Quản lý hợp đồng xây dựng:

—————-

[1]. Chính phủ (2021), Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 /01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 

[2]. Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014

[3]. Chính phủ (2015), Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

 

 Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời Quản lý dự án xây dựng chấm Nét một ly cà phê nhé! Buy me a coffee  

Bạn hãy chia sẻ nhé:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *