Danh mục: Quản lý an toàn lao động trong xây dựng

Công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong thi công xây dựng của ban quản lý dự án

Bài này mình sẽ chia sẻ với các bạn về công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về […]

Ứng dụng biểu đồ Pareto trong quản lý dự án xây dựng

  Biểu đồ Pareto được Vilfredo Pareto (sinh ngày 15/7/1848 mất ngày 19/8/1923, là nhà kinh tế học người Ý) đưa ra đầu tiên. Nguyên […]